เห็นด้วยไหม บัตรสวัสดิการ ให้เพิ่มอีก 3 เดือนดีไหม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง ว่าบัตรคนจน ซึ่งบัตรนี้ ช่วยเหลือเยียวยา และ ลดค่าใช้จ่ายแก่กลุ่มที่มีฐานะยากจน

หรือประสบปัญหา จากสถานการณ์ cv 19 และเป็นผู้ไม่มีการประกอบอาชีพ หรือเรียกว่า ผู้ที่มีอาชีพอิสระ ในมาตรฐานในการ

ช่วยเหลือ ก็จะช่วยบรรเทา ภาระในการใช้จ่าย และ สามารถดำรงชีวิต ให้มีพื้นฐานที่ดีกว่าเดิม

ซึ่งในขณะนี้ ทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากกระทรวงการคลัง ก็ได้แจกเงินเยียวยา ให้แก่ประชาชน มาร่วมกัน หลายเดือนแล้ว

ซึ่งในแต่ละเดือน ก็จะมีการ โอนเงินเข้าบัตร เพื่อให้นำไปใช้จ่าย กับร้านค้าที่ร่วม หรือร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และไม่สามารถถอน

เป็นเงินสดได้ ตอนนี้ประเทศไทย ก็ยังพบวิกฤตปัญหาcv19 และปัญหาเศรษฐกิจ ที่ยังไม่ดีขึ้นเหมือนเดิม ท่านคิดว่าถ้าบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ ให้มีการเพิ่มเงิน ต่ออีกสามเดือน ท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ แก่ประชาชนอย่างมากหรือไม่ ในช่วงสถานการณ์

แบบนี้ เงินทุกบาททุกสตางค์ ย่อมมีประโยชน์ แก่ประชาชน ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาด กำลังหนักขึ้นตอนนี้

Leave a Reply