mymo ไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

ไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 บาท ในมายโม

เพราะอะไรถึงไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นล่าสุดจะแสดงเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 1 หมื่นเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม สำหรับใครที่อยู่นอกพื้นที่ หรือเคยกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากมาก่อนขอให้รอ 20 พ.ค. หรือจนกว่าจะมีวงเงินเหลือให้กู้ทางธนาคารออมสินจะประกาศประชาสัมพันธ์ในทราบในรอบถัดไป

ท่านไม่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด

แอปมายโมไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 1.41.1

ไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย

ต้องเป็นคนไทย

อายุ 20 ปีขึ้นไป (นับถึงวันทำสัญญา)

เป็นผู้ที่มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

มีเบอร์โทรที่ติดต่อได้

เป็นผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนหรือได้รับผลกระทบจากภัยทางเศรษฐกิจ / ภัยทางธรรมชาติ

กลุ่มอาชีพที่ยื่นกู้สินเชื่อมายโมได้

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ผู้ประกอบการรายย่อย

ผู้มีรายได้ประจำ (พนักงานบริษัทเอกชน)

กู้ได้ทางไหนบ้าง?

กู้สินเชื่อนี้ได้ผ่านแอปมายโมเวอร์ชั่นล่าสุ

👍 วิธีใช้สิทธิคนละครึ่ง แบบง่ายๆ

👍 วิธียืนยันอีเมล์ในแอปมายโม

👍 วิธีติดตั้งแอพ mymo รอกดสมัครสินเชื่อออมสิน

ในแอปมายโมมีเมนู สมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

mymo แอปมายโมเพิ่มเมนูสมัครสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

สำหรับเรื่องของการสมัครขอสินเชื่อจากทางธนาคารออมสินเรื่องที่โหลดมาแล้ว หรืออัปดตแอพมายโม (mymo) เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วแต่ทำไหมยังไม่มีเมนู “สมัครสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย”

เจ้าหน้าที่แจ้งเหตุผลว่า : เพราะเมนูนี้จะขึ้นเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่เขตสีแดงเข้มทั้ง 6 จังหวัดและจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ออมสินกำหนดเมนูนี้จะขึ้นมาอัตโนมัติ

จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดเชึยงใหม่

มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

วงเงินให้กู้ : รายละไม่เกิน 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่ : ร้อยละ 0.35 บาท/เดือน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ : ไม่เกิน 3 ปี

สิทธิพิเศษ : ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก

เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้มีรายได้ประจำ (พนักงานบริษัทเอกชน)

*จำเป็นต้องมีบัญชีอีเมลในการขอสินเชื่อกับทางธนาคารออมสิน

สินเชื่อออมสินรอบใหม่สู้ภัยโควิด 19 วงเงินให้กู้คนละ 10,000 บาท

วงเงินสินเชื่อสู้ภัย covid-19 ให้กู้คนละ 10,000 บาทกู้ผ่านแอปมายโม

Leave a Reply