ใครไม่มีเมนูสมัคร ทำตามวิธีนี้ กู้ยืม10,000 บาท ใน MyMo

ใครไม่มีเมนูสมัคร ทำตามวิธีนี้ กู้ยืม10,000 บาท ใน MyMo

เช็กด่วน!ไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อ 10,000 บาท ใน MyMo

ในแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นล่าสุดจะแสดงเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 1 หมื่นเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม สำหรับใครที่อยู่นอกพื้นที่ หรือเคยกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากมาก่อนขอให้รอ 20 พ.ค. หรือจนกว่าจะมีวงเงินเหลือให้กู้ทางธนาคารออมสินจะประกาศประชาสัมพันธ์ในทราบในรอบถัดไป

-ท่านไม่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด

-แอปมายโมไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 1.41.1

-ไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย

-ต้องเป็นคนไทย

-อายุ 20 ปีขึ้นไป (นับถึงวันทำสัญญา)

-เป็นผู้ที่มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

-มีเบอร์โทรที่ติดต่อได้

-เป็นผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนหรือได้รับผลกระทบจากภัยทางเศรษฐกิจ / ภัยทางธรรมชาติ

กลุ่มอาชีพที่ยื่นกู้สินเชื่อมายโมได้

-ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

-ผู้ประกอบการรายย่อย

-ผู้มีรายได้ประจำ(พนักงานบริษัทเอกชน)

กู้ได้ทางไหนบ้าง?

-กู้สินเชื่อนี้ได้ผ่านMyMoเวอร์ชั่นล่าสุด

สำหรับเรื่องของการสมัครขอสินเชื่อจากทางธนาคารออมสินเรื่องที่โหลดมาแล้วหรืออัปเดตแอปMyMo เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วแต่ทำไหมยังไม่มีเมนู “สมัครสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย”

เจ้าหน้าที่แจ้งเหตุผลว่า :เพราะเมนูนี้จะขึ้นเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่เขตสีแดงเข้มทั้ง 6 จังหวัดและจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ออมสินกำหนดเมนูนี้จะขึ้นมาอัตโนมัติ

จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม

-จังหวัดกรุงเทพมหานคร

-จังหวัดนนทบุรี

-จังหวัดปทุมธานี

-จังหวัดชลบุรี

-จังหวัดสมุทรปราการ

-จังหวัดเชึยงใหม่

มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

-วงเงินให้กู้:รายละไม่เกิน 10,000 บาท

-อัตราดอกเบี้ยคงที่:ร้อยละ 0.35 บาท/เดือน

-ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้:ไม่เกิน 3 ปี

-สิทธิพิเศษ:ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก

-เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้มีรายได้ประจำ (พนักงานบริษัทเอกชน)

*จำเป็นต้องมีบัญชีอีเมลในการขอสินเชื่อกับทางธนาคารออมสิน

Leave a Reply