แอปมายโม สถานะเปลี่ยนแล้ว สินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

เริ่มเปลี่ยนสถานะสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายแล้วผ่านแอป MyMo

สินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายของธนาคารออมสินเปิดให้ลูกค้าธนาคารออมสินที่อยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัดสีแดงเข้มใด้กดสมัครกู้ยืมสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 บาทต่อราย มาตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา วันนี้สถานะสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายในระบบเริ่มเปลียนแล้ว

ส่วนใหญ่ที่แชร์กันคือติด …

เกี่ยวกับเครดิตไม่ดี

เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้

อยู่ในกลุ่มโดนฟ้องร้อง

รายชื่อ 6 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม

จังหวัดกรุงเทพฯ

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดเชียงใหม่

เมนูสมัครสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย 10,000 บาทในแอปมายโม

แอปมายโมมีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้อสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย

มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

เป็นคนไทย

มีอาชีพอิสระ ประกอบการรายย่อย พนักงานประจำบริษัทเอกชน

มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

มีอีเมล

มีประวัติทางการเงินที่ดี

เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการปัจจุบัน

สถานะอยู่ในระหว่างพิจารณา คืออะไร

ผู้ที่ยื่นสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วจะขึ้นสถานะว่า “อยู่ในระหว่างพิจารณา ธนาคารจะพิจารณาและแจ้งผลผ่าน MyMo ภายใน 3 วัน กรุณากลับเข้ามาที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อ ธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนตัวเช่น รหัสผ่าน MyMo ผ่านช่องทางไดๆ โดยผลการพิจารณาสินเชื่อจะแจ้งผ่านทาง SMS และ MyMo เท่านั้น”

ขอให้รอภายใน 3 วัน

หากผ่าน / ไม่ผ่าน จะได้รับ SMS หรือแจ้งเตือนจากแอป MyMo

สถานะอยู่ในระหว่างพิจารณา พรุ่งนี้เปลียนสถานะสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพรุ่งนี้เปลียนสถานะจากอยู่ในระหว่างพิจารณา เป็นสถานะอื่น

สถานะคุณไม่ได้รับการอนุมัติ

ผู้ที่ได้รับข้อความแจ้งผ่านแอปมายโมว่า “คุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย COVID-19 เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด”

ไม่ได้รับการอนุมัติ

คุณสามารถศึกษาเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายได้จากหน้า 12 เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10000 บาท หรือ
https://18pee.com/e-062-0001/

สถานะสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

อัปเดตสถานะสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย ไม่ผ่านเกณฑ์

สถานะคุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อ

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจะมีข้อความแจ้งผ่านแอปมายโมว่า “คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อกรุณากดทำสัญญาภายใน 7 วัน”

สถานะอนุมัติแล้ว

ทำสัญญาภายใน 7 วัน โดยกดปุ่ม ถัดไปเพื่อทำสัญญา

เมื่อทำสัญญาเสร็จระบบจะโอนเงินเข้าแอปมายโมให้ภายใน 3 วัน

สังเกตุที่เมนูหน้าแรกแอปมายโมจะมีเมนูสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย 10,000 บาทปรากฏแสดงว่าท่านสามารถใช้วงเงินได้ทันที

สถานะคุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อกรุณากดทำสัญญาภายใน 7 วัน

คุณได้รับการอนุมัติสถานะสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจากแอปมายโม

สถานะทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

เมื่อท่านทำสัญญาในแอปมายโมแล้วจะปรากฏสถานะแจ้งว่า “ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะโอนเงินกู้ไปยังบัญชีฝากภายใน 3 วัน”

ทำสัญญากู้เงินเรียบร้อย

รอเงินเข้าภายใน 3 วัน

สังเกตที่หน้าแรกแอป หากมีเมนูสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย 10,000 บาทขึ้น ท่านก็สามารถใช้เงินได้ทันที

สถานะทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ธนาคารโอนเงินเข้า

เมื่อท่านทำสัญญาแล้วธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านภายใน 3 วัน

Leave a Reply